Individuální výchovně vzdělávací činnosti nejen pro děti s odloženou školní docházkou.