• Čarodějnice

  Čarodějnice

 • Indiánská výprava

  Indiánská výprava

 • Drakiáda

  Drakiáda

 • Školková olympiáda

  Školková olympiáda

 • Se sokolníkem

  Se sokolníkem

 • Rozloučení se školáky

  Rozloučení se školáky

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Počasí ve Vidnavě

giweather joomla module
Mateřská škola Vidnava - školní rok 2020/2021

školní rok 2020/2021

Co dnes vaříme

čtvrtek 4. březen 2021

jídelníček na celý týden

Kalendář akcí

Bře 2021
Po Út St ČT So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

MATEŘSKÁ ŠKOLA  VIDNAVA BUDE OD

1-21.3.2021 UZAVŘENA DLE USNESENÍ VLÁDY ČR ZE DNE 26.2.2021Č.200 O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ ,

ŠKOLNÍ JÍDELNA z důvodu dodržování hygienických a epidemiologických opatření bude uzavřena.

 

Dle mimořádného opatření MZ CR s účinností ode dne 25.2.2021 vstup pouze s respirátorem  

(FFP2/KN95) nebo se zdravotnickou maskou CSN EN 14683+AC!!!

Přechodné období je do 28.2.2021

V PONDĚLÍ 1.3.2021 VSTUP DO MŠ POUZE DLE NAŘÍZENÍ MZ CR.

 

PODLE MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ JE OD 21.10.2020 POVINNOST NOSIT OCHRANU DÝCHACÍCH CEST V BUDOVĚ A CELÉM AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY.

Dodržujte  :- dezinfekci rukou před vstupem do MŠ,

- omezte přivádění a odvádění dítěte do MŠ na jednu osobu.

Vážení rodiče,

mateřská škola bude i nadále v provozu (hromadí se mi dotazy na provoz),ale vzhledem k mimořádné situaci s Covid 19, kdy jsou uzavřený některé mateřské školy v našem okolí , kvůli nakažení dětí i zaměstnanců,apeluji na zodpovědnost nás všech v zájmu zdraví nejen dětí,rodičů,prarodičů, ale i zaměstnanců školky a dalších osob ! 
V tuto chvíli je prioritou udržet naši mateřskou školu v provozu pro děti rodičů, kteří musí do práce. Společně můžeme alespoň částečně eliminovat riziko nákazy, nařizování karantény a s tím související případná nepříjemná testování našich dětí i nás.
Celá republika je v nouzovém stavu do 20.11.2020.
Jsme zahrnutí řadou omezení (omezeni pohybu do práce, k lékaři, obchodu....), která nám komplikují život,ale se zodpovědností nás všech to doufám zvládneme. Proto apeluji na vás rodiče, kdo může, nechodí do práce... zvažte docházku dítěte do školky. Pro děti, které nebudou do mš docházet (odhlásit u p.Polaškové, omluvit přes sms-messengr u třídní učitelky), připraví učitelky každý týden balíček s pracovními listy, basničkou..... s tématikou probíraného projektu ( info, jak vyzvednout bude na FC).
Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví. 

Ve Vidnavě dne 31.10.2020.                                  Mgr.Eva Pavličíková.                                   

                                                                                    Ř editelka školy 

                                                                                            
Mimořádné hygienické podmínky. 

Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v Mateřské škole Vidnava

Zaměstnanci,rodiče a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Hygienická pravidla pro děti a zaměstnance

 • Učitelky kontrolují a vedou děti k častému mytí rukou, provádí nácvik správné techniky mytí rukou, opakují s dětmi pravidla osobní hygieny. Dohlížejí na osobní hygienu dětí, budou nápomocny dětem při použití desinfekčních prostředků v rámci osobní hygieny (umýt ruce a na řádně vysušené ruce použít dezinfekční prostředek), respektive zajistí jejich použití výhradně pod dozorem personálu, a zajistí uložení těchto prostředků mimo dosah dětí. Desinfekční prostředky volit s virucidním účinkem.
 • Používat výhradně jednorázové kapesníky .
 • Zvýšeně dbát na to, aby si děti v mateřské škole nepůjčovaly/nezaměňovaly hrníčky, příbory, kartáčky na zuby a jiné věci přicházející do kontaktu zejména s obličejem a ústy.
 • Při odpočinku zajistit větrání místnosti, při prostorových možnostech lehátka umístit v rozestupech nebo střídat směr ležících dětí..
 • Pobyt venku realizovat  na zahradě nebo v nejbližším okolí - přírodě, zařazovat podle klimatických podmínek i několikrát denně.
 • Věnovat pozornost vnitřním mikroklimatickým podmínkám a dostatečně větrat pobytové prostory čerstvým vzduchem. 

Provoz

 • Od 6.20 – 16.00 hod
 • Zákonní zástupci přivádí děti do MŠ do 8 hod..
 • Zákonní zástupci či jiné osoby si při vstupu do šaten očistí ruce dezinfekcí.
 • Pro omlouvání dětí a komunikaci zákonných zástupců s MŠ slouží  telefon 584 435 189, 732 817 622, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Předávání dětí – rodiče

Neprodleně po přezutí a převlečení si musí dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

 • Při nástupu dítěte do MŠ  jsou poučení rodiče docházejících dětí, že k pobytu budou děti přijímány jen zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). Pro děti trpící alergií v jarním období je potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění.
 • Zákonný zástupce předává dítě učitelce před vstupem do třídy MŠ, v tzv. ranním filtru s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo.
 • Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu. 

Výchova a vzdělávání

Mateřská škola dětem poskytuje péči:

 • Dozor a dohled
 • Stravování
 • Výchovně vzdělávací činnosti

Při plánování činností pro děti učitelka vychází ze Školního vzdělávacího programu. Dbá, aby připravované činnosti odpovídaly věku dětí a jejich potřebám. 

Ve Vidnavě dne 1.9. 2020                                                                  Mgr. Eva Pavličíková

                                                                                                               ředitelka MŠ

PODPORA MATEŘSKÉ ŠKOLY VIDNAVA
Projekt zvýšení kvality výchovy a vzdělávaní v MŠ Vidnava
PODPORA ŽÁKŮ A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ MŠ VIDNAVA

PODPORUJEME ZDRAVÍ NAŠICH DĚTÍ
1. etapa - 2016 / 2. etapa - 2017
Zkvalitnění sportovního zázemí areálu Mateřské školy Vidnava
finančně podpořil Olomoucký kraj.