Ceny stravného od května 2022:

2- 6 let :  přesnídávka 10,-

               oběd             20,-

               svačina         10,-

7 - 10let: přesnídávka  10,-

               oběd               22,-

                svačina          10,-